Irisdiagnostika a byliny

Brána do duše i těla

Když jsem před dvaceti lety začínala pracovat se svými klienty v terénu, přemýšlela jsem, jakou metodu diagnostiky zvolit. Chtěla jsem, aby byla rychlá, pro klienta bezbolestná a zároveň dostatečně přesná, abych mohla doporučit správnou a účinnou přírodní léčbu. Ze všech metod, jež jsem v té době znala, se mi nejvíce osvědčila irisdiagnostika, kterou používám dodnes.

Diagnostika z oční duhovky neboli irisdiagnostika spočívá v diagnostikování celkového zdravotního stavu člověka pomocí určitých barev, znamének a teček, které se nacházejí v oční duhovce. Irisdiagnostika je naprosto ekzaktní metoda, která je v zahraničí běžně používána holistickými lékaři a jako obor se studuje na institutech, které vychovávají holistické lékaře.

Irisdiagnostika vychází ze stejného tvrzení jako jiné přírodní metody diagnostiky. A to, že na všech okrajových částech těla se zobrazuje systémově celý člověk. Například na ploskách nohy je možné nalézt reflexní body všech orgánů, stejně tak jako na dlaních, na uchu a také v oku.

Důležité je znát, jaká část oční duhovky patří, kterému orgánu v těle. Při provádění irisdiagnostiky se z těchto vazeb čerpá, aby bylo možné z konkrétních vlastností duhovky určit, jaký orgán nepracuje správně nebo je momentálně oslaben. Irisdiagnostika poskytuje člověku celkový obraz jeho těla. K tomu využívá pravidel čínského pentagramu. Ten vychází z předpokladu, že žádný orgán v těle nefunguje samostatně, ale vždy souvisí s jiným orgánem. A dohromady tak všechny orgány tvoří celek, naše tělo.

Stejně jako většina dalších alternativních metod, tak i tato byla vyvinuta zejména jako preventivní. To znamená, že dysfunkce orgánu se dá v oku vyčíst ještě dříve, než má klient prokazatelné potíže s daným orgánem.

Při odečítání stavu duhovky a jejího okolí dávám vždy dohromady všechny souvislosti. Pro správnou diagnostiku nestačí jen vidět místa v duhovce. Potřebuji mít velmi dobré znalosti anatomie a fyziologie člověka. Potřebuji znát principy vzájemného ovlivňování orgánů mezi sebou podle tradiční čínské medicíny, musím znát funkce meridiánů a všeho co s tím souvisí.

Také pro moji práci je potřeba znalost onemocnění jako takových, jejich vznik a léčba i z pohledu klasické medicíny. Také potřebuji mít základní znalosti z oblasti fyzioterapie, dietologie a psychologie. Bez znalostí běžně používaných léků, které jsou na trhu a lidé již s nimi z pravidla ke mě přicházejí bych také nemohla kvalitně pracovat.

Jen tak jsem společně s klientem schopna vytvořit celkový obraz jeho zdravotního stavu a dát mu odpovídající přírodní léčbu. Irisdiagnostika sama osobě bez výše uvedených znalostí je jen obraz duhovky. Až s těmito znalostmi můžete s obrazem duhovky efektivně pracovat, nastavit správnou léčbu. Osobně se se mnou můžete potkat v Plzni a v Sokolově. https://anetabenediktova.cz/kontakt/

Cena poradenství je 500,-Kč  Při rezervaci se platí záloha. 

Pokud jste z daleka, můžeme se potkat také v on-line světě. Více zde.

Stáhněte si zdarma ebook

Jak zvládnout stres a napětí

Ebook plný praktických rad. Co to je stres? Jak stres vzniká a co nám způsobuje? A hlavně mé osobní rady jak s ním zacházet v každodenním životě. To se dočtete v mém ebooku, který si právě nyní můžete stáhnout zdarma.